Välkommen till Skilåns samfällighetsförenings hemsida!

Samfälligheten ligger ca. 3 km från Riddarhyttan och består av Övre Källfallet (gamla byn) och sommarstugeområdet (nya byn) samt några fastigheter i "periferin" ; Skilbyarna, Skräppbo och Haraldssjön.

Av dessa är 18 st. bebodda permanent och 37 st. fungerar som fritids-boende. Det finns också ett antal obebodda och/eller obebyggda fastigheter.
Vi förfogar över och förvaltar ca. 4,5 km grusväg i kuperad terräng, vilket kan ha sina sidor, speciellt vintertid.

 

 

 

 

 

 

Handlingar inför årsstämman 2023-2024

Budget.

Resultat & balans.

Valberedning.
Verksamhetsberättelse.