Magnus Jansson

Benny Odell

Maud Widarsson

Ordförande
Sekreterare
Kassör

magnus.jansson46@gmail.com

     

Hans Bodin

Willy Malmberg

Astrid Bäckström

Ledamot
Ledamot (web ansvarig)
Ledamot
 
Övriga funktionärer